^Back To Top
  
  
  

O przedszkolu

Opłaty za przedszkole i Rada Rodziców

OPŁATY

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy przekazywać przelewem na konto bankowe do 15-tego każdego miesiąca, z góry za każdy miesiąc. Nieobecności odliczane są w kolejnym, następnym miesiącu. Prosimy o terminowość wpłat! Brak terminowych wpłat skutkuje naliczaniem ustawowych odsetek i ostatecznie skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków.

Na dowodzie wpłaty prosimy pisać:

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej, ul. Robotnicza 13 , 72-010 Police

PEKAO S.A.
nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6048 6551
imię i nazwisko dziecka, grupa, opłata za miesiąc...

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14, ust. 5 i 5a wprowadza się następujące zmiany o korzystaniu ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Police, wg. których opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze do 5 godzin są bezpłatne, powyżej 5 godzin, każda następna godzina - 1 zł. W naszym przedszkolu wygląda to tak:

  • 6:00 - 7:00 – 1,00 zł
  • 7:00 - 8:00 – 1,00 zł
  • 8:00 - 9:00 – 1,00 zł
  • 9:00 - 14:00 - bezpłatnie
  • 14:00 - 15:00 – 1,00 zł
  • 15:00 - 16:00 – 1,00 zł
  • 16:00- 17:00 – 1,00 zł

Wyżywienie - 10,00 zł stawka dzienna na którą składa się:

1. godz. 8.30 śniadanie,
2. godz. 10.00 owoc lub warzywo lub suszone owoce lub bakalie,
3. godz. 11.30 obiad ,
4. godz. 14.15 podwieczorek

RADA RODZICÓW

Fundusz Rady Rodziców - kwotę składki rocznej ustalili przedstawiciele poszczególnych grup na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

Składka roczna  wynosi 350 zł. 

Możliwe warianty płatności:

§  w dwóch ratach : I rata do 15. XI.  , II rata do 28.II. 

§  jednorazowo.

Wpłaty prosimy kierować na numer konta Rady Rodziców: 

92 9395 0008 0000 2075 3000 0001

z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka oraz numeru grupy  

Z funduszu Rady Rodziców finansowane są m.in : przedstawienia teatralne organizowane na terenie przedszkola i MOK-u, prowadzenie imprez o charakterze masowym np. bal karnawałowy, festyny rodzinne,  Studio Teatralne, prezenty z okazji Mikołajek, Zajączka , Dnia Dziecka,wyjazdy do Teatru Lalek „Pleciuga”, wycieczki autokarowe, prezenty dla dzieci 6- letnich z okazji pożegnania przedszkola. Ilość planowanych przez Radę Rodziców atrakcji uzależniony jest od możliwości finansowych, tj. od wpłat dokonywanych przez rodziców oraz ich terminu. Za wiele atrakcji, jak i prezenty musimy zapłacić z góry. Brak środków finansowych spowoduje, że  nie zakupimy potrzebnej ilości np. prezentów na czas. Prosimy zatem o regulowanie należności na czas.


Copyright © 2013. PP5 w Policach Rights Reserved.